Karja

Yleistä

Suomessa kasvatetaan kaikkiaan yhtätoista eri lihakarjarotua. Yleisimmät rodut ovat hereford, aberdeen angus (linkki) ja charolais. Muita liharotuja ovat mm. simmental ja ylämaankarja.
Karjarodun on sovittava tilan tuotantomalliin. Myös rodun kasvukyky, lihan laatu sekä ruokintaan liittyvät seikat vaikuttavat valintaan.
Lähde: Pihvikarjaliitto

Hereford sopii ennen kaikkea laiduntamiseen helpon käsiteltävyyden, luonteen ja hyvän nurmirehun hyväksikäytön takia. Herefordin liha on luontaisesti marmoroituvaa eli rasva kertyy lihassyiden väliin, mikä antaa lihalle mureutta ja makua.

Mustolan emolehmät

Tilalla on siirrytty emolehmätuotantoon 1980-luvun lopussa. Tällä hetkellä poikivia emoja on reilu 80. Tilan emoista suurin osa on rotupuhtaita Herefordeja ja lisäksi on Aberdeen Agnus ja Simmental -ristetytyksiä. Tilalla käytetään sekä tilasonneja että siemennyksiä tiineyttämään emoja. Keväällä emot jaetaan 5-8 eri laumaan eli astutusryhmään. Tilasiemennyskoulutuksen jälkeen siemennysryhmän määrää on lisätty, joitakin alkionsiirtoja tehdään vuosittain Faban toimesta.

Kasvatusperiaatteemme

Työturvallisuus

Emon luonne ja käyttäytyminen vasikan saatuaan on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, mihin kiinnitämme jalostustyössä huomiota. Työturvallisuus on todella tärkeä asia niin itse turvallisuuden kuin myös työn mielekkyydenkin takia. Eläinten käsittelyn ollessa turvallista ja mielekästä motivaatio pysyy korkealla ja eläinten kanssa tulee työskenneltyä paljon enemmän. Punnitsemme eläimiltä syntymäpainon, vieroituspainon sekä vuoden painon, myös emojen aikuispaino on punnittua tietoa. Tavoitteellisena keskiarvona hereford rodulle pidetään n. 700kg, meillä se on tällä hetkellä n 730kg, vaihteluväliä kuitenkin löytyy.

Muut jalostusominaisuudet

Niin, onko niitä enää työturvallisuuden jälkeen? On 🙂
Poikimisten tulee olla helppoja ja erityisesti ensikertalaisilla tärkeintä on oppia olemaan emo, eikä tuottamaan huippukasvuista vasikkaa. Siemennämmekin suurimman osan hiehoista pientä syntymäpainoa periyttävillä siemenannoksilla, mm. Tlell 8N Red Zulu 1Z ja Wirruna Justin.

Yhteistyötilat

Pulkkalan tila

Lähiseudun tilat

Ollilan tila
Kaijanmäen tila