Historia

1875

Juho Fredrik ”Reeti” Mustonen (s.1842) ja vaimonsa Anna-Kaisa os. Koistinen (s.1847) sekä 5-vuotias poikansa Juho Edvard ”Eeti” muuttivat Kauppilanmäestä Mattilan lampuotilaisiksi tilalle, ensin savupirttiin. Aiemmin he olivat olleet Kajaanissa erään kauppiaan renkinä ja piikana. Reeti osti muutaman vuoden kuluttua Sonkasalo tilan ja toisella kaupalla Koskelan tilan Hankamäen Eskelisiltä.

1892

Reetin vanhin poika Juho Edvard ”Eeti” (s.1870) avioitui Loviisa Kotilaisen (s.1872) kanssa.

1882 – 1892

Reeti toimi vuokramyllärinä patruuna Franzenin myllyssä, joka sijaitsi kosken itärannalla.

1892

Reeti rakensi jauhomyllyn nykyisen maantiesillan kohdalle Kuopion lääninhallituksen antamalla luvalla.

1895

Reeti sai koskioikeuden omistamalleen Sonkasalon tilalle Venäjän tsaari Nikolai II:n avustajalta.


1911 – 1913

Eeti rakennutti nykyisen pirtin ja ”pihanpiän” sekä edelleen pihapiirissä olevan kivinavetan.

1939

Kalle rakennutti uuden, edelleen toiminnassa olevan, myllyn alemmaksi Sonkakoskea ja aloitti mylly-toiminnan 2.10.1939

1947

Kalle peruskorjasi taloa, rakentaen mm. yläkerran huoneet ja kuistin.

1966

Mikko avioitui Anneli Auvisen (s.1944) kanssa.
Lapset Hanna s.1967, Kaisa s.1969, Pekka s.1970 ja Heikki s.1973.

1974

Mikko rakennutti uuden asuinrakennuksen (tiilitalo) ja ns. vanhapuoli jäi tyhjilleen. Vuokralaisina talossa ovat olleet mm. TVL (nyk. Destia) ja Sonkajärven kansalaisopisto.

1987 – 1988

Mikko rakennutti uuden pienvesivoimalan ja Itä-Suomen vesioikeus myönsi luvan ja omaa sähköä saatiin jälleen tilalle.

1994

Mikko peruskorjautti vanhan asuinrakennuksen alakerran pirttiä lukuun ottamatta ja ”vanhapuoli” otettiin jälleen omaan asuinkäyttöön.

1928

Kalle Edvard (s.1900) avioitui Lyydia Eskelisen (s.1897) kanssa. Kalle rakennutti veljensä Eljaksen kanssa kamarit ja keittiön, veljekset elivät ”yhtä taloutta”.

1941

Kalle rakennutti myllyn yhteyteen sähkögeneraattorin ja samalla sähköisti myllyn ja talonsa sekä kylän alueella olevat lähimmät 7 taloa.

1963

Tila siirtyi Kallen nuorimmalle lapselle ja ainoalle pojalle, Mikolle (s.1942).

1969

Mylly ja sähkötoiminta loppuivat 30 vuoden toiminnan jälkeen, koska edessä olisi ollut iso turbiiniremontti.

1980

Vuosikymmenen alkupuolella Mikko ja Anneli käynnistivät neuvottelut Itä-Suomen vesioikeuden kanssa uuden vesiluvan kuntoon saattamiseksi.

1989

Mikko peruskorjasi myllyn ja myllytoiminta (jauhatus) käynnistyi 20 vuoden tauon jälkeen uudelleen 2.10.1989.


2001

Annelin ja Mikon nuorin poika Heikki (s.1973) avioitui Riitta Nivalan (s.1974) kanssa. Lapset Anni s.2004, Silja s.2006, Vuokko s.2008 ja Riku s.2010.
Samana vuonna aloitettiin nukkenäyttelytoiminta ja kesäkahvilan pitäminen Annelin ja Riitan toimesta.

2006

Laakasiilot rakennettiin.

2007

Ulkoilupiha naudoille rakennettiin.

2004

Tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos ja tila siirtyi Heikin ja Riitan nimiin. Anneli ja Mikko asuvat ”vanhalla puolella”, Riitan ja Heikin asuessa ns. uudellapuolella eli tiilitalossa.

2005

Tilalle rakennettiin uusi emolehmäpihatto, uuden tuotantopihan kehittämistä jatketaan edelleen.

2008

Ulkoilupiha katettiin osittain.